top of page
IMG_0889.JPG

אחוזת דוברובין היא יותר ממוזיאון, זה לבוא הביתה להיכנס ולחוות את מגע ההיסטוריה. ילדים ומבוגרים כאחד יכולים לחוש, לגעת, להתחפש ברוח התקופה ולצייר, להעלות מים, לטחון חיטה ועוד.

אודות

רקע על האתר

 

אחוזת דוברובין היא חצר איכרים משוחזרת בלב מטעי המושבה יסוד המעלה. יסוד המעלה מחדשת הישוב היהודי בעמק החולה נוסדה בשנת 1883 (תרמ"ג ) על ידי קבוצת של 24 משפחות ממזריץ' פולין , חובבי ציון אשר באו למלא מצוות יישוב ארץ ישראל ובחרו להתיישב על גדות אגם החולה.

קורותיה של המושבה הן סיפור על מאבק באתני הטבע ועל אהבה ללא קץ לארץ ישראל, התמודדות עם קשיים והדרך להגשמת חלום יישוב הארץ; זהו סיפור הספוג בדם, יזע ודמעות, אך הוא גם סיפור של הגשמת החזון למציאות. פרק נוסף ומרתק בקורותיה הוא סיפורו של גר הצדק יואב דוברובין אשר הצטרף למושבה בשנת 1909 עת רכש את החווה שבפאתי המושבה.

מה המיוחד בסיפור ?...

ביסוד המעלה מתקבצים ומתמזגים להם יהודים ממזרח וממערב חדורי אמונה ולהט המאמינים ביישוב הארץ ועבודת האדמה. הסיור בתצוגות הבית הוא מסע אל העבר ומפגיש את המטייל עם דמויות הראשונים והווי חייהם. האתר שוקם על מנת לתעד ולספר את סיפור האנשים הפשוטים אותם נחשונים שהיו לאו דווקא מנהיגים ודמויות מוכרות, אותם אלו שאלמלא אחיזתם ואמונתם ברעיון ישוב הארץ ייתכן שהחלום היה נשאר בגדר חלום בלבד.

משפחת דוברובין

בשנת 1909 מגיע יואב דוברובין מבית גן שבגליל התחתון ליסוד המעלה בעקבות החלטת הפקיד רוזנהאק, (נציג יק"א) ורוכש שתי חוות בפאתי המושבה. חווה אחת רכש עבורו וחווה נוספת עבור בנו אברהם ."חווה עזובה מצאו הדוברובינים על השטח, לפני בואם התחלפו כאן כמה משפחות אך כולן נטשו את המקום " הוא משפץ את החווה מוסיף לה מבני משק בכספו ,חופר באר ויוצא עם בניו לעבד את האדמה.

(מתוך "יונים על הגג " נכתב ע"י אהרון אבן חן איש ראש פינה)

דברי יואב לבניו:

"אל תבכו למתים. אין להרהר אחרי מידותיו של הקב"ה ואשר לרכוש, הלוא ידעתם בני כי לא לעשות רכוש באתי לארץ ישראל. הימים הקשים גם הם לא לעולם יעמדו והנה בכל העתות אשר עברו עלינו ובכל הפורענויות לא שמעתי מפיכם אף פעם מחשבה לעזוב את הארץ , סימן טוב הוא לכם בני, אות כי אתם נאמנים לי, לכן תחיו לאורך ימים ותזכו לראות נחת חלף הסבל שסבלנו יחד".

bottom of page