top of page
Shtil22.jpg

מזח הדייגים במושבה יסוד המעלה

סיור עצמאי בשחזור מזח הדייגים של המושבה

לחופה של ימת החולה הוקמה המושבה יסוד המעלה, שמה של המושבה נגזר מהפסוק : "כי באחד לחודש הראשון הוא יסד המעלה מבבל... (עזרא ז' ט'),  עד שנות ה-50 הייתה הימה חלק מחיי היום יום של החיים במושבה לטוב ולרע, כשהרע היה הביצות והמלריה, הטוב, הטבע, מקור מים, דגה ועוד

מזח הדייגים הוא בין השרידים היחידים מאגם החולה שיובש באמצע שנות ה-50 של המאה הקודמת, שוחזר לאחרונה ביוזמת המועצה המקומית , רשות ניקוז כנרת, המועצה לשימור אתרי מורשת, בתמיכת משרד ירושלים ומורשת.

בשנת תרמ"ג 1883 במזריץ' שבפולין הוקמה אגודה לרכישת אדמה בארץ ישראל ע"י 24 משפחות שמתוך אמונה וחזון באו למלא מצוות יישוב הארץ ולשלב תורה ועבודת אדמה.

בכסלו אותה השנה נחתם שטר מכירה בינם לבין יעקב חי עבו  הצפתי לרכישת 2,500 דונם מאדמותיו בגליל, אדמות שעובדו ע"י האחים שלמה ושאול מזרחי משנת 1872 ונודעו בשם "הקולוניה מי מרום" על שפת אגם החולה שבגליל. באביב תרמ"ד 1884 עלו 7 משפחות על הקרקע ונתנו שם למושבה "יסוד המעלה".

 

יהודים אלו שעלו לשם עבודת האדמה מצאו עצמם מתמודדים עם קשיי החיים באזור: הרעב, הבדידות, עבודת האדמה והאקלים שלא הכירו, סוכות הגומא ובתי הבוץ שנאלצו לגור בהם, שודדים ופורעים והאויב הנורא מכל – הקדחת שהכתה בהם ללא רחם והפילה חללים רבים, ב-1887 עת לקח הברון את המושבה תחת חסותו, מוסדר עניין הבעלות על הקרקע ונבנים בתי האבן הראשונים.

לפרטים נוספים על הפעילות : 04-6937371 או באי-מייל: dubrovinfarm@bezeqint.net

לתיאום פעילות יש לבצע הרשמה כאן למטה>>>

 

bottom of page