top of page
חיפוש

חיינו על שפת הים
כתב : דוד טל

חצר ביתנו ביסוד המעלה היא מעין מוזיאון עמוס מזכרות מהעבר הרחוק והקרוב של חיי משפחתנו ושל המושבה, שנבנתה לחוף ים סומכי, הלוא הוא אגם החולה.

אל המושבה הגיע אברהם הכהן פלדמן, אביה של סבתי מרים מנדל ומראשוני המתיישבים במושבה, לפני מאה וארבעים שנה. אל יסוד המעלה הגיע סבי, שמואל טליטיצקי, אשר נשא לאישה את סבתי והקים משק ונפחייה לתפארת.

כנצר למשפחת חלוצים אשר בניה ובנותיה באו לארץ ישראל כדי להפריח את השממה, המשכתי את דרכם בחריצות ובמסירות. הקמתי עם לאה אשתי היקרה, העזר כנגדי, משפחה חמה ואוהבת, וכל חיי הייתי איש עבודה במסגרות ובחקלאות, בניתי, התקנתי ותיקנתי בעת הצורך, זרעתי נטעתי, קצרתי וקטפתי את הפירות.

לצד אלה, במשך כל השנים ליוותה אותי תמיד תחושת אחריות לשמור על המורשת ועל זיכרון העבר, מתוך כבוד עמוק לדורות שבאו לפניי, שעמלו וטרחו, שמחו וכאבו, ואשר בזכותם אנו חיים כאן, על האדמה הזאת.Comments


bottom of page