top of page
חיפוש

פרקי יסוד המעלה – ביקור הברון רוטשילד
יומן מאת : נחום אשכנזי (הנכד של ישראל אשכנזי)  יסוד המעלה שנת 1979

ארכיון המושבה יסוד המעלה

כתבה : דניאלה אדר מוזיאון אחוזת דוברובין

  

 

באחד הימים החליט הברון לבוא לארץ על מנת ללמוד מקרוב את כל הבעיה , הברון כעולים עשירים רבים לא היה מגיע ארצה דרך נמל יפו כפי שעשו זאת מרבית החלוצים, הוא נהג לרדת בבירות אשר שם כבר בימים ההם נמל מים עמוקים והירידה מהאוניה ליבשה פשוטה ונוחה , משם כמובן עשה את דרכו לדמשק במרכבה או ברכיבה על סוסים, ומשם לקונטרה ולגשר בנות יעקב וכן הלאה.

בדרכו כאשר הגיע לרמות שעולות מגשר בנות יעקב נגלה לפניו כל עמק החולה, והנה נגלה לו מרחוק מחנה לבן, הלו אלה הסוכות שהקימו מייסדי יסוד המעלה, מיד שאל הברון מה המחנה הלבן הזה ? נאמר לו כי מחנה זה הוא של חלוצים שבאו ממזריץ על מנת להקים לעצמם מושבה כאן, הוא פקד על מלוויו לרשום גם את המתיישבים האלה לרשימת המושבות המקבלות את עזרתו, כך הגיעו המומחים של הברון ליסוד המעלה ובתורם בסביבה על מנת לעמוד על האפשרות לשיפור המצב של אותם חלוצים.

מסביב לביצה מצאו הרבה צמחי מנטה ריחנית הם המליצו בפני הברון להקים ביסוד המעלה מפעל לתעשיית בושם, ושוב מבלי לחשב את האפשרות למי ולאן ישווקו את הבושם, אבל בארץ מוצאם צרפת, הייתה תעשייה זו אחד הענפים הנפוצים בחקלאות הצרפתית, ולכן חשבו כי גם כאן עלול ענף זה להיות מקור הכנסה לחקלאים, הוקם המפעל. נוסף על המנטה החליטו כי כל משפחה תגדל גם שטח של 10 דונם שושנים לצרכי מפעל הבשמים.

עד היום יש אצלנו שטח אדמה הנקרא : "השושנים".

כאמור היה הברון עובר בדרך ארצה בעיר דמשק וכמובן היה שוהה שם כמה ימים כי היה גם צורך התערבות של הברון בגמר ורישום האדמות שנרכשו הן ע"י המייסדים והן אדמות שנרכשו ע"י הפקידים שלו, כי בימים ההם הייתה דמשק עיר הבירה אשר בה התבצעו כל העניינים החשובים כגון אלה.

בימים שהיה שוהה בדמשק ראה בעיר הזו תעשייה מפותחת של משי, ולמה לא להעביר תעשייה כזו למושבות אשר היו כבר בהדרכת המומחים שלו ? מיד נתן הוראה למומחים שלו ללמוד איך ניתן להעביר תעשייה זו לאחת מהמושבות שהיו תחת חסותו. הגורל נפל כי תעשייה זו יש להקים בראש פינה וכאשר נבדקה ההצעה מכל צדדיה, התברר כי התולעים המייצרות את פקעות המשי, צורכות כמויות גדולות של עלי עץ התות, ואזור ראש פינה הוא סלעי ועץ התות לא יצלח בה. לכן הוחלט להקים את המפעל בראש פינה ואת גידול התות והתולעים יעשו ביסוד המעלה, כך ניתן שטח גדול לגידול עץ התות ואשר עד היום נקראות חלקות אלה בפי בני יסוד המעלה "התות".

מפעלים אלה החזיקו מעמד בקשיים רבים עד שפרצה מלחמת העולם הראשונה, כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה והיישוב שוב נותק מהמקורות והשורשים שהיו בגולה הארופית., באו שוב זמנים קשים והמשבר שהוא היה כלל עולמי עבר על היישוב החקלאי הצעיר והוא מבוסס די הצורך בקשיים רבים.  

 

    

  


Comments


bottom of page